วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร. สุผามาลาครู กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ณ กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ หมู่ 7ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์