วันที่ 31 มีนาคม 2565 นำโดยนายภานุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวนการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ นางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากรกศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลาดยาว หมู่ที่ 5 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์