หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-16 09:51:47 เข้าชม : 25,253 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่   วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. กศน. อำเภอลาดยาว นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว และบุคลากรของ กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐาน กศน.ตำบล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแพลทินัม แกรนด์ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ ครู กศน.ตำบล เข้าใจมาตรฐาน กศน.ตำบล ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา กศน.ตำบลและห้องเรียนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ      โดยมีนายภาณุ วงษ์ถาวรเรือง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู กศน.ตำบล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


.