หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอลาดยาว ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอลาดยาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-10 20:02:21 เข้าชม : 25,240 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กศน.ลาดยาว นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอลาดยาวโดยมีนางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว พระมหาสุภัค วิรโช เจ้าอาวาศวัดหนองกระดูกเนื้อ หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ณ กศน.อำเภอลาดยาว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์


.