หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับ กกต.จังหวัดนครสวรรค์ และ สมาชิกโครงการ U2T
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอลาดยาว (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-09 17:35:45 เข้าชม : 25,070 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 9 กันยายน 2565 กศน.อำเภอลาดยาว นำโดยนางนภสร ก๊กพิทักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดยาว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอลาดยาว เข้าร่วมประชุม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร่วมกับ กกต.จังหวัดนครสวรรค์ และ สมาชิกโครงการ U2T ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์


.